Konto

.

Ofiarodawcy mogą dokonywać dobrowolne wpłaty na konto:

Jasnogórska Fundacja Pro Patria
PKO BP S.A. II/O Częstochowa
62 1020 1664 0000 3102 0019 4746
Z dopiskiem „EPITAFIUM”

—————————————

SWIFT/BIC dla wpłat zagranicznych: BPKOPLPW
PL 62 1020 1664 0000 3102 0019 4746
Z dopiskiem „Epitafium”

.


Jasnogórska Fundacja PRO PATRIA Bastion Świętego Rocha
ul. A. Kordeckiego 2, 42-200 Częstochowa
Tel., Faks: +48 34 3-777-461
Tel. kom.: +48 501-795-428; +48 603-893-780; +48 503-151-007


by