Ulotka


Epitafium Smoleńskie Podziękowanie

 


Bardzo dziękujemy Wszystkim Ludziom Dobrej Woli, którzy umieścili na swoich stronach informację o Epitafium Smoleńskim. Specjalne podziękowania również dla osób, które w inny sposób zadeklarowały swoją pomoc.


by